Pokud přemýšlíte o hypnoterapii, pravděpodobně budete zvědaví, co je možné očekávat od hypnoterapeuta. Každý hypnoterapeut je něčím výjimečný, závisí to na mnoha věcech, jako je vzdělání, délka praxe a nadání.

Kognitivně behaviorální hypnoterapie KBH  je nedílnou součástí psychologické terapie využívající klinickou hypnózu a kognitivně behaviorální terapii (KBT). Použití KBT ve spojení s hypnoterapií může mít za následek zvýšení účinnosti terapie.

Krátkodobé nebo trvalé účinky

KBT může pomoci při zvládání nepříjemných stavů, zatímco hypnoterapie může jít až ke kořenům. Oba přístupy vedou ke změně vnímání. Zatímco hypnoterapie je zaměřena na podvědomé tendence, „KBT“ se zaměřuje spíše na vědomé chápání, a to se děje lépe s otevřenou pozorností, takže mluvíme také o Mindfulness tedy Mindfulness založené na kognitivní behaviorální hypnoterapii MKBH. Kombinací obojího lze vytvořit trvalý účinek.

Co je hypnóza

Je užitečné vědět, co je hypnóza, takže všechna nerealistická očekávání mohou být odstraněna. Hypnóza je změněný stav vědomí, který umožňuje podvědomí, aby se uskutečnily pozitivní změny prostřednictvím přímých podnětů nebo návrhů pomocí terapeutické představivosti. Zatímco tento stav je spojený s relaxací, hypnóza je vlastně únik z přehlcení informacemi, což vede k relaxaci.

Rozdíl mezi hypnózou a hypnoterapií

Hypnóza je proces vyvolávající pasivní stav mysli a vytváří spolehlivou komunikaci mezi vědomím a podvědomím. Na druhou stranu, hypnoterapie je psychologická léčebná metoda, která využívá hypnózy k léčbě problémů.