Proces myšlení se odehrává ve vědomí. Tam sami rozhodujeme své další „kroky“. Pomocí vědomí si například zvolíme druh četby, bydliště či životního partnera. Všechna tato rozhodnutí činíme vědomě. Na druhé straně nemůžeme nijak ovlivnit vnitřní pochody svého organismu. Podvědomí tedy řídí podle vlastních zákonů tlukot srdce, trávení, krevní oběh, dýchání a jiné. Podvědomí považuje za skutečné všechno, co mu vnuknete a čemu vědomě věříte. Na rozdíl od vědomí však předávané skutečnosti a souvislosti vědomě neprověřuje a nic proti nim nenamítá. Podvědomí je jako země, která do sebe přijme každé semeno, ať už dobré či špatné. Také vaše myšlenky jsou živé a mohou se rozvíjet, proto je lze přirovnat k semenům.

Negativní, ničivé představy působí dále rozkladně i v podvědomí, a dříve či později přinesou odpovídající ovoce, které v životě sklidíte ve formě nepříjemných zážitků nebo událostí. Podvědomí neumí zvažovat pro a proti, nerozlišuje, co je pro nás dobré a co špatné. Jestliže mu tedy vsugerujete něco objektivně nesprávného, přijme tuto sugesci přesto jako správnou, a dříve či později ji zrealizuje v podobě životní okolnosti, zkušenosti nebo události. Všechny naše dosavadní zážitky představovaly reakci podvědomí na myšlenky, v jejichž správnost jsme věřili. Podvědomí je současně hnízdem našich zvyků a obvyklý způsob myšlení v něm zanechává hluboké stopy.