Členství je rozděleno do následujících kategorií:

 • Člen hypnoterapeut (oprávněn používat za jménem titul CSH, získá stříbrný odznak s logem ČSH a certifikát) 142 Kč měsíčně
  Praktik poskytující hypnoterapii pro veřejnost, který splnil normy pro registraci.
 • Akreditovaný člen (oprávněn používat za jménem titul CSH Akred, získá zlatý odznak s logem ČSH a certifikát) 200 Kč měsíčně
  Praktik poskytující hypnoterapii pro veřejnost, který splnil normy pro členství v registru a má další kvalifikaci a/nebo zkušenosti.
 • Certifikovaný hypnoterapeut (oprávněn používat za jménem titul C.Ht., získá certifikát a zlatý odznak s logem ČSH s nápisem „Certifikovaný hypnoterapeut“) 240 Kč měsíčně
  Praktik poskytující hypnoterapii pro veřejnost, který splnil normy pro členství v registru a má další kvalifikaci a/nebo zkušenosti a podstoupil ústní a písemnou zkoušku Spolku.
 • Certifikovaný Instruktor Hypnoterapie (oprávněn používat za jménem titul CI, získá certifikát a zlatý odznak s logem ČSH s nápisem „Certifikovaný instruktor“) 340 Kč měsíčně
  Kritériem je 700 hodin studia, 450 klinických hodin pod dohledem, 5 let hypnoterapeutické praxe pro veřejnost. Dále je třeba uvést celkový počet klientů a klinické poznámky úspěšných případů s písemným souhlasem klientů o sdílení důvěrných informací. Také je třeba předložit seznam kurzů v rámci pokračujícího vzdělávání a celkový počet hodin supervize.
 • Člen, který sympatizuje s hypnoterapii – 100 Kč měsíčně
 • Všeobecný lékaři, psychoterapeuti – 120 Kč měsíčně
 • Studenti hypnoterapie – 80 Kč měsíčně
  Kritériem pro studentské členství je prokázat zapsání na jakýkoli výcvikový kurz hypnoterapie, který je kompatibilní s etickým kodexem Spolku. Studenti nemohou inzerovat své členství. V případě akumulace klinických hodin pod dohledem, které jsou v rámci výcviku, musí souhlasit, že budou vázáni etickým kodexem Spolku.
 • NLP praktici – 100 Kč měsíčně
  Je zapotřebí minimálně 130 hodin studia. Školení musí být rozloženo po dobu nejméně 18 dní. Přestávky nelze započítat do plnění 130 studijních hodin. Kromě toho je zapotřebí individuálního mimoškolního výcviku v délce nejméně 10 hodin. Doporučená supervize: minimálně 15 hodin individuální nebo skupinové supervize během studia a / nebo po ukončení.

Všichni členové-hypnoterapeuti musí souhlasit s dodržováním etického kodexu a podmínek stanov Spolku. Zároveň musí souhlasit, že budou mít pojištění odpovědnosti a že ročně absolvují nejméně 30 hodin dalšího profesního vzdělávání a 6 hodin supervize.

Formulář registrace člena je k dispozici ke stažení kliknutím na následující ikonu

Český Spolek Hypnoterapeutů usiluje o posílení jak veřejného, tak profesionálního zájmu o hypnoterapii a podporuje výzkumy a klinické přístupy.

Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro informační a vzdělávací účely a nikoliv za účelem nahrazení odborné lékařské pomoci, diagnostiky nebo léčby.

Kontakt

Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

info@hypnoterapeuti.cz
Telefon: 272 041 422

IČ: 07159871

Číslo bankovního účtu: 2901454586/2010

Výpis z transparentního účtu

ID datové schránky: 446c2fr