Etický kodex pro supervizory v hypnoterapii

Účelem tohoto etického kodexu je stanovit standardy pro supervizory při jejich práci s hypnoterapeuty a informovat a chránit hypnoterapeuty, kteří vyhledávají supervizi. Etické standardy zahrnují takové hodnoty, jako je integrita, důvěrnost a odpovědnost. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Etický kodex pro hypnoterapeuty. Existují nejrůznější formy supervize. Tento kodex je navržen tak, aby vyhovoval všem formám. Etický kodex pro supervizory má tři části: Podstata supervize. Otázky supervize. Otázky kompetence. Ko...

Read More