Poradna Vám umožňuje položit dotaz profesionálně vyškolenému hypnoterapeutovi. Tato služba je zdarma a zcela důvěrná, pokud si nepřejete zveřejnění dotazu. Odpověď na Váš dotaz je obvykle dostupná do jednoho týdne.
Souhlasím se zveřejněním mého dotazu.
Doporučte mi prosím vhodného hypnoterapeuta.

Co je hypnóza?

Hypnóza je změněný stav vědomí, který umožňuje podvědomé mysli provádět pozitivní změny prostřednictvím přímých podnětů a terapeutických metafor. Zatímco tento stav je spojený s relaxací, hypnóza je vlastně únikem ze stavu momentálního přetížení, což vede k uvolnění.

Budu se po hypnóze moci probudit?

Nebudete mít žádný problém s „probuzením“ na konci hypnózy. Ve skutečnosti nespíte, pouze se cítíte uvolněně, klidně a soustředěně.

Nemyslím si, že jsem velmi hypnotizovatelný (např. protože jsem příliš nervózní, protože potřebuji mít kontrolu, atd.).

Nemusíte být „velmi hypnotizovatelní“, abyste měli prospěch z hypnózy. Ve skutečnosti výzkum ukázal, že téměř 90% pacientů má prospěch z hypnózy. To znamená, že drtivá většina pacientů těží z hypnózy, bez ohledu na úroveň jejich hypnotizovatelnosti.

Nemyslím si, že budu dobrý v hypnóze.

Jediné, o co jste požádáni, je vaše pozornost a soustředění. Pokud chcete kdykoliv přerušit hypnózu, stačí uvědomit hypnoterapeuta. Většina lidí však považuje hypnózu za uvolňující a příjemnou, takže si ji můžete užít.

Musím udělat to, co mi hypnoterapeut říká?

Ne! Během hypnózy uslyšíte sugesce. Hypnotické sugesce jsou doslova jen návrhy. Nejsou to příkazy ani kouzla. Prostě umožňují vaší mysli očekávat lepší výsledky. Kdykoliv během hypnózy je možné mluvit s hypnoterapeutem, ukončit sezení nebo odmítnout návrh. Je to úplně na vás.

Co je podvědomí a kde je ukryto?

Podvědomí je částí vědomí, které současně není v ohniskovém uvědomění. Samotné slovo pochází z francouzského „subconscient“ vytvořené psychologem Pierre Janet (1859–1947), který tvrdil, že pod vrstvami kriticky myšlenkových funkcí vědomé mysli spočívá silné povědomí, které nazval podvědomou myslí.

Dosud nebylo určeno, která část mozku je přímo zodpovědná za podvědomou mysl. Nicméně v této souvislosti se uvádí její důležitý aspekt, jde o automatické procesy, které se popisují jako ztělesněné vnímání, což znamená, že lidské mentální funkce jsou utvářeny způsobem, jakým lidské tělo reaguje se světem. Jde tedy o senzorické a motorické oblasti v mozku.

Jaká je funkce podvědomí?

Funkce vašeho podvědomí je uchovávat a ukládat data. Jeho úkolem je zajistit, aby jste reagovali přesně tak, jak jste naprogramováni. Vaše podvědomí se přizpůsobuje vzorci, který je v souladu s vaším vlastním přesvědčením, vaším „programem“.

Jaký je rozdíl mezi hypnózou, hypnoterapií a psychoterapií?

Mnoho lidí věří, že hypnoterapie a hypnóza jsou totéž, ale to je třeba rozlišovat. Slovo hypnóza se týká vyvolání pasivního stavu mysli, který podporuje lepší komunikaci mezi vědomím a podvědomím. Hypnoterapie je psychologický léčebný proces, který používá hypnózu k dosažení požadovaného výsledku. V hypnóze mohou subjekty vykazovat lepší vnímavost na sugesce a hypnoterapie se pokouší změnit aktuální pocity nebo chování, které si subjekt přeje změnit.

Termín „psychoterapie“ zahrnuje řadu přístupů a metod. Ty se pohybují od individuálních rozhovorů až po terapie, které využívají techniky, jako je například role-play nebo tanec, které pomáhají prozkoumat emoce lidí.

Každý kompetentní hypnoterapeut musí vědět, kdy je třeba klienta odkázat psychoterapeutovi. Pouze vyškolený psychoterapeut může pracovat s lidmi s duševními poruchami. Nicméně velmi často je pro klienta nejlepší, aby pracoval jak s psychoterapeutem tak s hypnoterapeutem současně. Hypnoterapeut pomáhá klientovi zvládnout stres, ovládat záchvaty paniky atd., což usnadňuje klientovi postupovat rychleji ve své psychoterapeutické práci.

Kdo určuje kompetenci hypnoterapeuta ve Vašem Spolku?

Podle stanov Spolku, kompetenci člena-hypnoterapeuta posuzuje řídící výbor.

Musí každý hypnoterapeut mít psychoterapeutický výcvik?

Nemusí, nicméně členové-hypnoterapeuti Spolku musí mít školení v základech psychologie a psychopatologie.

Je role Spolku osvětová?

Ano, vyplývá to z našich Stanov.

Jaké máte vzdělávací nároky na členství?

Jak je uvedeno na našich stránkách, člen-hypnoterapeut musí absolvovat 450 hodin výcviku, který zahrnuje:

  • Osobní výuku (minimálně 120 hodin), která obsahuje také základy obecné psychologie a psychopatologie.
  • Písemné úkoly
  • Povinnou četbu
  • Probíhající vlastní výzkum / studium / čtení týkající se relevantních témat
  • Odpovídající příležitosti k praxi a prokázání základních dovedností a ke skupinové interakci
  • 300 klinických hodin pod dohledem (supervize)
Co je klinická hypnoterapie?

Jde o obor hypnoterapie zaměřený na praktické využití metodologie výzkumu a zjištění zejména v těchto uvedených oblastech:

1.  Opuštění 2.  Zneužití 3.  Závislosti 4.  Agrese
5.  Odpuštění 6.  Agorafobie 7.  Amnézie 8.  Anestézie
9.  Hněv 10. Anorexie 11.  Úzkost 12.  Asertivita
13.  Pomoc při léčbě 14.  Frustrace 15.  Astma 16.  Bolesti zad
17.  Noční pomočování 18.  Chování 19.  Závislost na hazardních hrách 20.  Biofeedback
21.  Dýchání 22.  Bulimie 23.  Popáleniny 24.  Strachy
25.  Změna návyků 26.  Porod 27.  Chronické bolesti 28. Komunikace
29.  Koncentrace 30.  Sebeovládání 31.  Křeče 32. Chutě
33.  Kreativita 34.  Smutek 35. Deprese 36. Motivace
37. Cvičení 38. Nižší krevní tlak 39. Sny 40. Dyslexie
41. Zneužívání návykových látek 42. Zotavení po chirurgickém zákroku 43. Polykání 44. Pocení
45. Stres 46. Sporty 47. Studijní návyky 48. Koktání
49. Poruchy spánku 50. Kouření 51. Chrápání 52. Sociální Fóbie
53. Předoperační 54. Potlačování 55. Problémy s kůží 56. Vina
57. Bolení hlavy 58. Hubnutí 59. Škytavka 60. Traumata
61. Hypertenze 62. Hypochondrie 63. Imunitní systém 64. Impotence
65. Tiky 66. Poruchy spánku 67. Vedlejší účinky léků 68. Insomnie
69. Předčasná ejakulace 70. Paměť 71. Noční můry 72. Obsedantní kompulzivita
73. Přejídání 74. Kousání nehtů 75. Nevolnost 76. Bolesti
77. Panické záchvaty 78. Fóbie 79. Postoperační

Kliničtí hypnoterapeutové klasifikují své základní aktivity ve třech hlavních směrech: posouzení (obsahuje psychoanalýzu), léčba a výzkum. Rozhovor, ve kterém hypnoterapeut pozoruje, ptá se a interaguje s pacientem, je dalším nástrojem posouzení. Pro účely léčby může klinický hypnoterapeut použít eklektický přístup založený na kombinaci postupů vhodných pro klienta.

Co je sugestibilita?

Hypnotická sugestibilita je charakterová, inviduální proměnná, která ukazuje obecnou tendenci reagovat na hypnotické sugesce. Rozsah, v němž subjekt může nebo nemusí být „sugestibilní“, má význam ve vědeckém výzkumu hypnózy a jejích souvisejících jevů. Většina hypnoterapeutů v této oblasti výzkumu výchází z předpokladu, že hypnotická vnímavost (sugestibilita) je významným faktorem při vyvolání stavu hypnózy.

Dr. John Kappas (1925-2002) identifikoval tři různé typy sugestibility:

  • Emocionální sugestibilita – jde o vlastnost charakterizující vysoký stupeň odezvy na odvozené sugesce, které ovlivňují emoce a omezují reakce fyzického těla. Proces učení se odehrává skrze odvozené než přímé sugesce.
  • Fyzická sugestibilita – jde o vlastnost charakterizující vysoký stupeň odezvy na přímé sugesce, které ovlivňují tělo a omezují emocionální reakce.
  • Intelektuální sugestibilita – jde o typ hypnotické sugestibility, ve které se subjekt obává, že je ovládán hypnoterapeutem. Neustále se snaží analyzovat, odmítat nebo racionalizovat vše, co hypnoterapeut říká.

Ačkoliv hypnotická indukce zvyšuje sugestibilitu do značné míry, korelace mezi hypnotickou a ne-hypnotickou sugestibilitou přibližuje koeficienty spolehlivosti tzv. stupnic hypnotizovatelnosti.