Tento seznam není konečný, bude průběžně aktualizovaný. Poslední aktualizace 17.2.2019

Diagnóza Název
F 40 – F 48 NEUROTICKÉ‚ STRESOVÉ A SOMATOFORMNÍ PORUCHY
F 33 Periodická depresivní porucha
F 320 Lehká depresivní fáze
F 321 Středně těžká depresivní fáze
F 50 – F 59 SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ‚ SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY
F 63 Nutkavé a impulzivní poruchy
F 68 Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F 605 Anankastická porucha osobnosti
F 606 Anxiózní (vyhýbavá) osobnost
F 607 Závislá porucha osobnosti
F 608 Jiné specifické poruchy osobnosti
F 620 Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
F 800-1 Specifická porucha artikulace řeči
Expresivní porucha řeči
F 81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F 845 Aspergerův syndrom
F 900 Porucha aktivity a pozornosti
F 920 Depresivní porucha chování
F 928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F 931 Fobická anxiózní porucha v dětství
F 932 Sociální anxiózní porucha v dětství
F 940 Elektivní mutismus
F 95 Tiky
F 985 Koktavost (zadrhávání v řeči)
F 986 Brebtavost
K 58 Syndrom dráždivého střeva
R 52 Bolest nezařazená jinde
G 43 Migréna
F 431 Posttraumatická stresová porucha
K 58 Syndrom dráždivého střeva