Drtivá většina hypnoterapeutů věnuje velkou pozornost tomu, aby poskytla bezpečnou, profesionální a eticky zdravou službu. Jsou si dobře vědomi toho, že jejich klienti jsou ve zranitelné pozici a usilují o to, aby pracovali pro blaho svých klientů po celou dobu. Nicméně v terapii se může stát nepříjemnost, a pokud ano, je nezbytné, aby klienti věděli, že jejich obavy budou vyslyšeny a řešeny spravedlivým a rychlým způsobem.

Řešení obav a stížností je jedním z nejdůležitějších aspektů naší služby pro veřejnost, kterou je třeba brát vážně. Pomáhá nám se učit a zlepšovat naši práci a práci našich členů. Jako profesionální spolek hypnoterapeutů jsme odhodláni podporovat a pokytovat vysoké standardy v praxi hypnoterapie.

Chápeme, že lidé využívající služby hypnoterapeutů, kteří jsou členy ČSH, mohou mít řadu problémů a zkušeností s těmito členy. Proto podněcujeme konstruktivní zpětnou vazbu a vyzýváme lidi včetně klientů našich členů, aby nám sdělili své zkušenosti.

Věříme v naslouchání hlasů klientů i terapeutů. Domníváme se, že každá skupina by se měla učit jak z pozitivních terapeutických zkušeností tak z dob, kdy se věci nevyvíjely podle plánu nebo očekávání.

Jsme si vědomi toho, že terapeuti mohou překročit hranice profesionálního terapeutického vztahu a porušovat etický kodex hypnoterapeuta a to musí být řešeno spravedlivě a transparetně.

V ideálním případě by mělo být vynaloženo usilí k vyřešení problému s členem ČSH před podáním stížnosti.

Podle odstavce 13.3. Stanov Spolku, formální stížnost se předkládá předsedovi se vkladem 1000 Kč, které propadnou, pokud se obvinění neprokáže řádným slyšením obviněného, v opačném případě budou vráceny.

Formulář formální stížnosti je k dispozici ke stažení kliknutím na následující ikonu

V případě, že nejde o formální stížnost ale o sdílení zkušeností, to je možné níže vyplněním online formuláře.