Otázky a odpovědi

 • Co je hypnóza?

  Hypnóza je změněný stav vědomí, který umožňuje podvědomé mysli provádět pozitivní změny prostřednictvím přímých podnětů a terapeutických metafor. Zatímco tento stav je spojený s relaxací, hypnóza je vlastně únikem ze stavu momentálního přetížení, což vede k uvolnění.

 • Budu se po hypnóze moci probudit?

  Nebudete mít žádný problém s „probuzením“ na konci hypnózy. Ve skutečnosti nespíte, pouze se cítíte uvolněně, klidně a soustředěně.

 • Nemyslím si, že jsem velmi hypnotizovatelný (např. protože jsem příliš nervózní, protože potřebuji mít kontrolu, atd.).

  Nemusíte být „velmi hypnotizovatelní“, abyste měli prospěch z hypnózy. Ve skutečnosti výzkum ukázal, že téměř 90% pacientů má prospěch z hypnózy. To znamená, že drtivá většina pacientů těží z hypnózy, bez ohledu na úroveň jejich hypnotizovatelnosti.

 • Nemyslím si, že budu dobrý v hypnóze.

  Jediné, o co jste požádáni, je vaše pozornost a soustředění. Pokud chcete kdykoliv přerušit hypnózu, stačí uvědomit hypnoterapeuta. Většina lidí však považuje hypnózu za uvolňující a příjemnou, takže si ji můžete užít.

 • Musím udělat to, co mi hypnoterapeut říká?

  Ne! Během hypnózy uslyšíte sugesce. Hypnotické sugesce jsou doslova jen návrhy. Nejsou to příkazy ani kouzla. Prostě umožňují vaší mysli očekávat lepší výsledky. Kdykoliv během hypnózy je možné mluvit s hypnoterapeutem, ukončit sezení nebo odmítnout návrh. Je to úplně na vás.

 • Jaká je funkce podvědomí?

  Funkce vašeho podvědomí je uchovávat a ukládat data. Jeho úkolem je zajistit, abyste reagovali přesně tak, jak jste naprogramováni. Vaše podvědomí se přizpůsobuje vzorci, který je v souladu s vaším vlastním přesvědčením, vaším „programem“.