Přísaha hypnoterapeuta

Slavnostně přísahám, že:

Neublížím. Budu se snažit být moudrý, soucitný a zdrženlivý s těmi, o které se starám.

Budu chránit ty, kteří jsou zranitelní, zraňováni a nebo nemohou mluvit sami za sebe

Budu ticho, když je čas mlčet, chráním posvátný závazek mlčenlivosti.

Budu mluvit pravdu.

Budu respektovat VŠECHNY lidi bez ohledu na kulturu, náboženství, etnický původ, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, věk, schopnosti.

Budu si vědom svých schopností, svých omezení a sám sebe.

Požádám o pomoc, když ji potřebuji, a uznám, když něco nevím.

Budu usilovat o to, aby moje přítomnost byla ve světě uzdravující.

Postarám se o sebe, abych se mohl postarat o ostatní.

Budu respektovat lékaře, jejich doporučení a rozhodnutí.