Otázky a odpovědi

Co je podvědomí a kde je ukryto?

Podvědomí je částí vědomí, které současně není v ohniskovém uvědomění. Samotné slovo pochází z francouzského „subconscient“ vytvořené psychologem Pierre Janet (1859–1947), který tvrdil, že pod vrstvami kriticky myšlenkových funkcí vědomé mysli spočívá silné povědomí, které nazval podvědomou myslí.

Dosud nebylo určeno, která část mozku je přímo zodpovědná za podvědomou mysl. Nicméně v této souvislosti se uvádí její důležitý aspekt, jde o automatické procesy, které se popisují jako ztělesněné vnímání, což znamená, že lidské mentální funkce jsou utvářeny způsobem, jakým lidské tělo reaguje se světem. Jde tedy o senzorické a motorické oblasti v mozku.

Co je sugestibilita?

Hypnotická sugestibilita je charakterová, inviduální proměnná, která ukazuje obecnou tendenci reagovat na hypnotické sugesce. Rozsah, v němž subjekt může nebo nemusí být „sugestibilní“, má význam ve vědeckém výzkumu hypnózy a jejích souvisejících jevů. Většina hypnoterapeutů v této oblasti výzkumu výchází z předpokladu, že hypnotická vnímavost (sugestibilita) je významným faktorem při vyvolání stavu hypnózy.

Dr. John Kappas (1925-2002) identifikoval tři různé typy sugestibility:

  • Emocionální sugestibilita – jde o vlastnost charakterizující vysoký stupeň odezvy na odvozené sugesce, které ovlivňují emoce a omezují reakce fyzického těla. Proces učení se odehrává skrze odvozené než přímé sugesce.
  • Fyzická sugestibilita – jde o vlastnost charakterizující vysoký stupeň odezvy na přímé sugesce, které ovlivňují tělo a omezují emocionální reakce.
  • Intelektuální sugestibilita – jde o typ hypnotické sugestibility, ve které se subjekt obává, že je ovládán hypnoterapeutem. Neustále se snaží analyzovat, odmítat nebo racionalizovat vše, co hypnoterapeut říká.

Ačkoliv hypnotická indukce zvyšuje sugestibilitu do značné míry, korelace mezi hypnotickou a ne-hypnotickou sugestibilitou přibližuje koeficienty spolehlivosti tzv. stupnic hypnotizovatelnosti.