Typy Hypnoterapie

Pokud jste se rozhodli vyzkoušet hypnoterapii, doporučujeme nejprve si udělat malý průzkum. Hypnoterapie je neuvěřitelný nástroj a je možné ji využít nejrůznějšími způsoby.

Níže uvádíme seznam nejčastěji využívaných typů hypnoterapie, které jsou v současné době k dispozici.

Neváhejte se zeptat svého hypnoterapeuta na typ hypnoterapie, který používá. Váš hypnoterapeut Vám velmi rád vysvětlí, jak to funguje a jak to může pomoci.

Kognitivní Hypnoterapie

Kognitivní hypnoterapie zahrnuje hypnózu, která pomáhá „aktualizovat“ podvědomí v souladu s vědomím a jeho chápání reality. Tato technika je ovlivněna řadou teorií, které kombinuje tak, aby odpovídaly cílům, potřebám a hodnotám klienta.

Kognitivní Hypnoterapie může být použita v mnoha případech, ale především je užitečná při práci s fóbiemi a úzkostmi.

Ericksonova Hypnoterapie

Milton Erickson byl psychiatr, který se specializoval na rodinnou terapii a lékařskou hypnózu. Jeho práce je považována za revoluční v oblasti hypnoterapie. Jeho přístup je v současné době používán rostoucím počtem hypnoterapeutů.

Ericksonova hypnoterapie používá nepřímé sugesce a vyprávění příběhů ke změně chování. Tento typ hypnoterapie může oslovit ty, kteří hledají odlišný přístup. Může dokonce oslovit i ty, kteří vyzkoušeli tradiční typy hypnoterapií, avšak je neoslovili.

Hypno-psychoterapie

Jedná se o integrační přístup, kde se hypnóza používá vedle jiného druhu psychoterapie (jako je například Psychodynamický přístup, Humanistická psychoterapie, Gestalt nebo Mindfulness). Profesionálové, kteří nabízí tento typ terapie, budou vyškoleni jak v hypnoterapii tak v psychoterapii.

Hypno-psychoterapie může být použita k prozkoumání hlubších problémů. Může být užitečná pro ty, kteří mají pocit, že by měli prospěch z intenzivnější práce.

Hypnoanalýza

S využitím psychoanalýzy se snaží hypnoanalýza identifikovat příčinu a spouštěcí událost, která vedla ke stávajícímu problému. Jakmile je identifikovaná hlavní příčina, hypnoterapeut pomáhá zeslabit negativní asociace a vyřešit vzniklé problémy.

Proces často trvá řadu sezení, což umožňuje vybudovat terapeutický vztah a spolupráci v bezpečném a důvěrném prostředí.

Neuro-lingvistické programování (NLP)

Nejedná se o typ hypnoterapie, ale o techniku, kterou hypnoterapeuti často používají v rámci své praxe. NLP je učební model navržený Dr. Richardem Bandlerem a Johnem Grinderem a snaží se ukázat lidem jak dosáhnout stavu ‚dokonalosti‘, štěstí a stavu mysli.

Hypnoterapie zaměřená na řešení

Tato forma hypnoterapie se soustřeďuje na ‚tady a teď‘, při pohledu na vaši současnou situaci a na to, jak byste chtěli vypadat v budoucnosti. Hypnoterapie soustředěná na řešení je zaměřena na klienta, což znamená, že klient v podstatě vede sezení se svým hypnotherapeutem, který ho navádí.

Nastavení cíle je klíčové a techniky dotazování se často používají k tomu, aby pomohli odhalit řešení na jakoukoli současnou výzvu. Podstatou přesvědčení je, že každý má vnitřní sílu a zdroje, které může čerpat, aby bylo možné si pomoci. Hypnoterapeut zde působí v roli prostředníka.

Sugestivní hypnoterapie

Sugestivní techniky se používají ve většině typů hypnoterapie. Předpokladem hypnózy je to, že když jsme v hypnotickém stavu, naše podvědomí je otevřenější k sugescím.

Sugesce jsou předkládány hypnoterapeutem během tohoto stavu, jejich úkolem je pomoci změnit myšlenkové vzorce. Tato technika je ideální pro změnu návyků, překonání úzkosti a práce se stresem.

Time Line Therapy™

Odvozené z NLP, Time Line Therapy ™ je založeno na předpokladu, že naše vzpomínky jsou uloženy v lineárním vzoru (tj. časová osa). Terapeuti používají různé techniky, které pomáhají uvolnit omezující přesvědčení a negativní emoce spojené s minulými zkušenostmi.

Tento přístup lze použít v nejrůznějších případech, je však považován za zvláště užitečný pro ty, kteří se potýkají s depresí, úzkostí a stresem.

Lékařská hypnoterapie

Lékařská hypnoterapie nabízí úlevu od funkčních zdravotních poruch, které se uvolňují z podvědomí. Tento typ hypnoterapie úspěšně snižuje chronickou bolest, snižuje krevní tlak, zvyšuje funkci trávení, pomáhá rychlému hojení zranění, zvyšuje odezvu imunitního systému a další.

Je nezbytné, aby profesionál, který nabízí tento typ hypnoterapie, aktivně spolupracoval s ošetřujícím lékařem.

Kappasinova hypnoterapie

Dr. John Kappas využil informace z oblasti psychologie, lékařství a jevištní hypnózy, aby vytvořil základ svého hypnotického modelu.  Konceptualizuje počáteční úzkost subjektu, která se týká terapie a hypnotického postupu, což maximalizuje potenciál pro hypnotickou sugestibilitu v rámci reakce „útěk nebo boj“.

Tento typ hypnoterapie zahrnuje mnoho prvků, jako je konceptualizace emoční a fyzické sugestibility a modelů sexuality, program mentální banky a Kappasinova hypnóza, která je založena na jedinečném využití terapie snů, analýze rukopisu a dalších.