Co je hypnoterapie

Hypnoterapie je psychologický léčebný proces, který používá hypnózu k dosažení požadovaného výsledku. V hypnóze mohou subjekty vykazovat lepší vnímavost (sugestibilitu) na sugesce a hypnoterapie se pokouší změnit aktuální pocity nebo chování, které si subjekt přeje změnit.

Definice hypnoterapeuta a hypnotizéra

Americký federální slovník profesních titulů popisuje práci hypnoterapeuta jako:

  • Indukuje hypnózu v klientovi s cílem posílení motivace nebo změny vzorce chování.
  • Konzultuje s klientem, aby určil povahu problému.
  • Připravuje klienta k hypnóze tím, že vysvětlí, jak funguje a to, co klient zažije.
  • Testuje subjekt k určení stupně fyzické a emocionální sugestibility.
  • Indukuje hypnózu v klientovi pomocí individuálních metod a postupů hypnózy založených na interpretaci výsledků testů a analýze problému klienta.
  • Může trénovat klienta v podmiňování autohypnózy.

Hypnoterapeut využívá hypnózu jako primární nástroj pro pomoc klientům při dosahování jejich cílů. Hypnotherapeut se často liší od ostatních terapeutů tím, že se zaměřuje na roli podvědomého chování a vlivů na život klienta.

Hypnotizér je kvalifikovaný v technice indukce hypnózy. Hypnotizéři velmi často využívají hypnózu pro zábavu.

Co je klinická hypnoterapie

Jde o obor hypnoterapie zaměřený na praktické využití metodologie výzkumu a zjištění zejména v těchto uvedených oblastech:

1.  Opuštění 2.  Zneužití 3.  Závislosti 4.  Agrese
5.  Odpuštění 6.  Agorafobie 7.  Amnézie 8.  Anestézie
9.  Hněv 10. Anorexie 11.  Úzkost 12.  Asertivita
13.  Pomoc při léčbě 14.  Frustrace 15.  Astma 16.  Bolesti zad
17.  Noční pomočování 18.  Chování 19.  Závislost na hazardních hrách 20.  Biofeedback
21.  Dýchání 22.  Bulimie 23.  Popáleniny 24.  Strachy
25.  Změna návyků 26.  Porod 27.  Chronické bolesti 28. Komunikace
29.  Koncentrace 30.  Sebeovládání 31.  Křeče 32. Chutě
33.  Kreativita 34.  Smutek 35. Deprese 36. Motivace
37. Cvičení 38. Nižší krevní tlak 39. Sny 40. Dyslexie
41. Zneužívání návykových látek 42. Zotavení po chirurgickém zákroku 43. Polykání 44. Pocení
45. Stres 46. Sporty 47. Studijní návyky 48. Koktání
49. Poruchy spánku 50. Kouření 51. Chrápání 52. Sociální Fóbie
53. Předoperační 54. Potlačování 55. Problémy s kůží 56. Vina
57. Bolení hlavy 58. Hubnutí 59. Škytavka 60. Traumata
61. Hypertenze 62. Hypochondrie 63. Imunitní systém 64. Impotence
65. Tiky 66. Poruchy spánku 67. Vedlejší účinky léků 68. Insomnie
69. Předčasná ejakulace 70. Paměť 71. Noční můry 72. Obsedantní kompulzivita
73. Přejídání 74. Kousání nehtů 75. Nevolnost 76. Bolesti
77. Panické záchvaty 78. Fóbie 79. Postoperační

Kliničtí hypnoterapeutové klasifikují své základní aktivity ve třech hlavních směrech: posouzení (obsahuje psychoanalýzu), léčba a výzkum. Rozhovor, ve kterém hypnoterapeut pozoruje, ptá se a interaguje s pacientem, je dalším nástrojem posouzení. Pro účely léčby může klinický hypnoterapeut použít eklektický přístup založený na kombinaci postupů vhodných pro klienta.

Kódy diagnóz podle MKN, které je možné léčit pomocí hypnoterapie

Diagnóza Název
F 40 – F 48 NEUROTICKÉ‚ STRESOVÉ A SOMATOFORMNÍ PORUCHY
F 33 Periodická depresivní porucha
F 320 Lehká depresivní fáze
F 321 Středně těžká depresivní fáze
F 50 – F 59 SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ‚ SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY
F 63 Nutkavé a impulzivní poruchy
F 68 Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F 605 Anankastická porucha osobnosti
F 606 Anxiózní (vyhýbavá) osobnost
F 607 Závislá porucha osobnosti
F 608 Jiné specifické poruchy osobnosti
F 620 Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
F 800-1 Specifická porucha artikulace řeči
Expresivní porucha řeči
F 81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F 845 Aspergerův syndrom
F 900 Porucha aktivity a pozornosti
F 920 Depresivní porucha chování
F 928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F 931 Fobická anxiózní porucha v dětství
F 932 Sociální anxiózní porucha v dětství
F 940 Elektivní mutismus
F 95 Tiky
F 985 Koktavost (zadrhávání v řeči)
F 986 Brebtavost
K 58 Syndrom dráždivého střeva
R 52 Bolest nezařazená jinde
G 43 Migréna
F 431 Posttraumatická stresová porucha
K 58 Syndrom dráždivého střeva