Pojištění hypnoterapeuta

Představujeme produkt, který je prvním svého druhu v České Republice. Pojištění, které může pomoci s úhradou nákladů v případě vzniklého problému během praxe hypnoterapie. Ve skutečnosti se jedná o fond, jehož celková výše je závislá na měsíčním paušálu za tento produkt, to znamena, že je možné poskytnout krytí z akumulované částky.

Vzhledem k tomu, že asocicace je neregistrovaným sdružením a proto nemůže být jejím jménem uzavřená smlouva, proto se uzavírá se zakladatelem asociace Jakubem Tenčlem. Obsahuje podmínky, za kterých je možné ji podepsat. Mezi tyto podmínky patří:

  • Je třeba být řádným členem asociace
  • Je třeba dodržovat etický kodex hypnoterapeuta
  • Je třeba dodržovat profesní standardy
  • Je třeba dodržovat principy správné praxe hypnoterapie
  • Je třeba složit přísahu hypnoterapeuta
  • Je třeba splnit 30 hodin ročně se supervizorem
  • Je třeba splnit 15 hodin ročně profesního sebevzdělávání

Nárok na krytí vzniká po třech měsících od podepsání smlouvy a řádném zaplacení měsičních poplatků přičemž v případě, že prostředky byly použíté na krytí nákladů a tedy žádné nejsou k dispozici, pak je třeba vyčkat čtyři měsíce, jakmile fond bude mít další prostředky, než bude možné tyto prostředky použít. Období třech a čtyř měsíců nejsou na sobě závislé.

Fond tedy akumuluje prostředky z měsíčních paušálů a tyto prostředky je poté možné použít po schválení nároku v případě vzniklého problému.

Paušál za první měsíc od podepsání smlouvy je £40 (přibližně 1200 Kč), druhý měsíc £20 (přibližně 600 Kč), třetí a další měsíce do ukončení smlouvy £10 (přibližně 300 Kč). Na každý paušál je vystavena faktura, kterou je možné uhradit online platební kartou.

Celková částka ve fondu je 0 Kč (poslední aktualizace 6.6.2021)

Právě probíhá období k načerpání prostředků (poslední aktualizace 6.6.2021)

V případě zájmu nebo dotazu prosím pište na info@hypnoterapeuti.cz