Hypnoterapie v ČR

V České republice existují organizace sdružující hypnoterapeuty. Kromě toho jsou k dispozici online adresáře hypnoterapeutů. Pouze dvě organizace mají Etický kodex hypnoterapeuta, který se snaží chránit veřejnost a udržet profesionální standardy. Existuje také Etický kodex pro supervizory v hypnoterapii, který popisuje professionální standardy supervize v hypnoterapii.

V současné době neexistuje jednotná úroveň školení v hypnoterapii, stejně tak neexistuje spolupráce školitelů s organizacemi, které usilují o professionální standardy. Nicméně, hypnoterapie je odbornou veřejností vnímaná jako komplementární (doplňková) terapeutická metoda, která je součástí psychoterapie, to znamená, že poskytovatel hypnoterapie by měl mít vzdělání v psychoterapii.

V rámci živnostenského podnikání není možné vykonávat povolání hypnoterapeut podle Ministerstva průmyslu a obchodu. Důvodem je, že hypnoterapie je vždy součástí psychoterapeutického procesu, proto je zapotřebí komplexního psychoterapeutického vzdělání. Poté je možné vykonávat vázanou živnost “Psychologické poradenství a diagnostika” podle živnostenského zákona 455/1991.

Existuje však přesvědčení, že je možné, aby hypnoterapie byla poskytována samostatně jako doplněk psychoterapie. V praxi to znamená, že psychoterapeut postoupí klienta hypnoterapeutovi s tím, co je třeba pomocí hypnoterapie dosáhnout. Jakmile je cíle dosaženo, klient se vrací zpět ke svému psychoterapeutovi. Lze říci, že se jedná o pokus vytvořit interdisciplinární spolupráci. Předlohou se stal fungující model ve Velké Británii.

Regulace oboru

V současné době není hypnoterapie v České republice regulovaná.

Odkazy

Publikace