Příloha 5

Zásady správné praxe

Tyto Zásady správné praxe vycházejí z Národních profesních standardů (NOS) a popisují způsoby, jakými by odborníci měli prokazovat správnou praxi při veškeré své práci.

Odborníci pracující v oblasti doplňkové a alternativní zdravotní péče by měli prokázat, že:

1. se účastní pravidelné a vhodné formální supervize;

2. rozumí filozofii a zásadám, na nichž je založen jejich obor;

3. rozumíaktuálním právním předpisům a nastavení, které se vztahují k jejich oboru;

4. respektují důstojnost, soukromí, autonomii, kulturní odlišnosti a práva klientů;

5. dbají na bezpečnost klienta i svou vlastní;

6. se učí od ostatních, včetně klientů a kolegů, a neustále rozvíjejí své vlastní znalosti, porozumění a dovednosti prostřednictvím reflektivní praxe a poznatků z výzkumu;

7. si uvědomují svůj vlastní emoční stav a reakce druhých a začleňují toto uvědomění do své vlastní praxe;

8. komunikují jasně, stručně a profesionálně;

9. pracují s důvěrou, upřímností a citlivostí;

10. provádějí systematické a kritické hodnocení svých odborných znalostí;

11. vždy pracují v rámci svého rozsahu praxe, zkušeností a schopností.

Zdroj: Doplňková a alternativní zdravotní péče NOS, 2011.